Tính chi phí và giá thành sản phẩm

Tính chi phí và giá thành sản phẩm 

Đối với bất kỳ một sản phẩm nào thì việc xác định giá bán của sản phẩm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, tính chi phí và giá thành luôn là một bài toán mà các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt đối những doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có sự tham gia của nhiều bộ phận…khó có thể xử lý một cách hiệu quả. 

Phần mềm tính chi phí và giá thành sản phẩm DAS sẽ là một công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp giải đáp được bài toán chi phí và giá thành sản phẩm một cách hiệu quả. Phần mềm này được thiết kế với những chức năng chính như sau:

– Các thao tác tính toán chi phí sản xuất, gia công cũng như giá thành sản phẩm hoàn toàn tự động nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và hạn chế những rủi ro do sai lệch không đáng có. 

– Xuất báo cáo chi phí theo thời gian tùy chọn, giúp nhà quản lý theo dõi được chi phí của từng giai đoạn cụ thể.

–  Thiết lập công cụ nhận xét và cảnh báo giúp doanh nghiệp có thể thấy được vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải để có hướng xử lý phù hợp.

– Theo dõi chi phí chi tiết đến từng công đoạn của từng sản phẩm. Phần mềm có thể thống kê lại sai số giữa báo giá và chi phí thực tế của sản phẩm để người sử dụng căn cứ vào đó để điều chỉnh các hệ số tính giá cho phù hợp.

– Có thể xuất báo cáo cả chi phí trực tiếp và chi phí phân bổ tạm tính mà không cần phải chờ hạch toán vào cuối tháng.

Chi phí từng chi tiết