Hệ thống quản trị ERP

Là một giải pháp quản trị tổng thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực – tài lực – vật lực) mà còn trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm. Mô hình tổng quát của Hệ thống quản trị ERP được mô tả trong hình sau:

Hệ thống quản trị ERP được xây dựng trên nền tảng phần cứng bao gồm: máy chủ, máy vi tính cá nhân và điện thoại di động. Nhà quản lý có thể truy cập thông tin quản trị doanh nghiệp từ bất cứ đâu với kết nối internet từ máy vi tính các nhân hoặc điện thoại di động. Nhân viên có thể cập nhật công việc của mình theo thời gian thực. Các bộ phận và phòng ban có thể kết nối thông tin với nhau để phối hợp cùng hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Sơ đồ hệ thống ERP

9 lợi ích đem lại của hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP:

1. Loại bỏ được các công việc nhập liệu thủ công, giấy tờ, thông báo đến từng bộ phận của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời.

2. Lưu trữ dữ liệu thống nhất trên một hệ thống duy nhất, đảm bảo được bảo mật và an toàn thông tin.

3. Tính toán, thống kê được chi phí doanh nghiệp nhờ vào các module quản lý mọi tiến trình từ nhận đơn hàng đến triển khai sản xuất và giao hàng.

4. Hỗ trợ nhà quản trị dễ dàng tiếp cận thông tin doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sơ có đầy đủ thông tin.

5. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, giúp việc quản lý dễ dàng và có thể kịp thời sửa chữa lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.

6. Hỗ trợ nhà quản lý lập kế hoạch sản xuất một cách tối ưu nhất nhờ vào module quản lý dự án

7. Giúp việc báo cáo trở nên dễ dàng hơn và nhiều khả năng tùy chỉnh để tạo ra các báo cáo dữ liệu phức tạp.

8. Cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc tối ưu nhờ vào hệ thống quản lý khách hàng và đơn hàng.

9. Thống kê được toàn bộ các dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp, từ đó có thể đề ra chiến lược kinh doanh sản xuất phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận.