Quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng lao động của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức,…một cách hợp lý và hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Chức năng quản lý nhân sự liên quan đến các công việc như thu hút nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, tính lương, đánh giá, khen thưởng nhân viên,…

Hỗ trợ xây dựng và triển khai chiến lược nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cung cấp nhân sự chất lượng và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của công ty theo đúng quy trình. Chính vì vậy Phần mềm quản lý nhân sự sẽ vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. phần mềm này giúp cho chủ doanh nghiệp cũng như các bộ phận hành chính nhân sự, kế toán có thể nắm được thông tin liên quan đến hồ sơ cũng như số ngày, số giờ công làm việc của mỗi nhân viên. Từ đó, các bộ phận liên quan sẽ có thể dễ dàng thực thi các quy định, nội quy của doanh nghiệp, hỗ trợ rất lớn cho việc tính lương cho nhân viên.

Với các Doanh nghiệp khác nhau, quy mô số lượng nhân sự khác nhau thì việc quản lý này cũng được thực hiện khác nhau. Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, DAS đã đưa ra giải pháp phần mềm quản lý nhân sự phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Phần mềm giúp quản lý chi tiết thời gian làm việc của từng nhân viên, tránh tình trạng tính sai sót trong việc quản lý cũng như tính lương cho người lao động.

Một số chức năng nổi bật của phần mềm quản lý nhân sự

1. Hệ thống kết nối với máy chấm công (vân tay) để nhận và lưu trữ dữ liệu chấm công hàng ngày của cán bộ công nhân viên. Chức năng này hỗ trợ việc khai thác, cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng và đơn giản. Đồng thời giúp cho bộ phận nhân sự giảm được thời gian và công sức chấm công cho từng nhân viên.

(Phần mềm quản lý chấm công ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

2. Thiết lập lịch làm việc, ca làm việc, danh mục ngày nghỉ Lễ, nghỉ phép.

(Phần mềm quản lý chấm công ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

3. Lập bảng chấm công chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận. Chấm công chi tiết đến từng nhân viên theo ngày, ca làm việc.

(Phần mềm quản lý chấm công ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

4. Tổng hợp số ngày công của nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm, thời gian làm ngoài giờ,… để lập bảng chấm công theo chế độ của công ty.

5. Quản lý thông tin vào ra: Tổng hợp số lần hoặc tổng thời gian nhân viên đi làm muộn, về sớm để áp dụng kỷ luật theo quy định của từng doanh nghiệp

6. Hệ thống đặc biệt phù hợp chấm công cho các doanh nghiệp có nhiều ca làm việc.

7. Có thể tích hợp hệ thống quy trình và tài liệu đào tạo nhân viên trên phần mềm.

8. Lưu trữ thông tin nhân viên: Bằng cấp, Hợp đồng lao động, lương, bảo hiểm, quá trình làm việc – chuyển phòng ban, …

9. Cảnh báo các ngày quan trọng của nhân viên: sinh nhật, hết hạn hợp đồng…

Có thể nói rằng phần mềm quản lý chấm công của DAS có thể không là giải pháp tốt nhất nhưng sẽ là giải pháp phù hợp nhất để giải quyết mọi nhu cầu quản lý nhân sự cơ bản của Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất.