Quản lý vận chuyển

Hệ thống quản lý vận chuyển

Vận chuyển không chỉ là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của tất cả các doanh nghiệp. Để quản lý tốt hệ thống vận chuyển của doanh nghiệp thì cần một phần mềm quản lý hiệu quả.

Cũng như trang thiết bị, xe cũng là một loại tài sản mà các doanh nghiệp cần quản lý và giám sát. Mục tiêu cuối cùng của việc quản lý là đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, xe cũng cần có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe theo đúng quy trình kỹ thuật để xe luôn trong trạng thái tốt, nhằm phục vụ cho việc đi lại cũng như  hoạt động giao nhận hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu,… một cách hiệu quả.

DAS đã phát triển Hệ thống quản lý vận chuyển để giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn khi khai thác và điều phối xe trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Quản lý danh mục xe của doanh nghiệp:

Điều quan trọng của việc quản lý xe là kiểm soát được việc sử dụng xe, các loại chi phí sử dụng xăng, đảm bảo không bỏ lỡ các đợt đăng kiểm, bảo dưỡng. Chức năng quản lý danh mục xe sẽ giúp phân loại và theo dõi chi tiết thông tin của từng xe để có thể quản lý các xe đang sửa chữa và đưa ra phương án điều xe một cách tối ưu.

(App quản lý xe ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

  1. Quản lý tình trạng hoạt động sử dụng xe:

Như tên gọi của nó, chức năng này giúp người quản lý dù không có mặt ở cơ quan cũng có thể biết được tình trạng hoạt động của xe để đưa ra lệnh vận chuyển phù hợp.

(App quản lý xe ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

  1. Quản lý danh mục tài xế của Doanh nghiệp

Với chức năng quản lý danh mục tài xế của phần mềm, nhà quản lý có thể kiểm soát được nhân sự đang sử dụng xe. Trong trường hợp có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, hoặc giao nhận hoá thì cũng có thể chủ động nắm được tình hình để có phương án giải quyết hợp lý.

(App quản lý xe ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)

Phần mềm quản lý xe của Công ty kết hợp với App quản lý xe sử dụng công nghệ định vị cung cấp cho tài xế hướng dẫn đường đi chi tiết và cập nhật giao thông theo thời gian thực tế. 

Đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, khi tự động ghi lại các nơi đến của xe.

Khi tài xế đến và đăng nhập tại các điểm tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng hoặc khi xảy ra sự cố thì hệ thống cũng tự động cập nhật và thống kê lại quá trình vận hành xe để người quản lý dễ dàng theo dõi.

4. Các loại báo cáo

– Báo cáo chi phí: Hao phí Nhiên liệu, cầu đường, sửa chữa,

– Báo cáo hiệu quả sử dụng xe.

(App Quản lý xe ứng dụng tại công ty Cơ khí Duy Khanh)