Quản lý Bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Một doanh nghiệp không thể hoạt động hiệu quả nếu không có một hệ thống quản lý bán hàng vận hành một cách đồng bộ và khoa học. 

Với những cải tiến về công nghệ, DAS cung cấp giải pháp quản lý bán hàng, giúp cho người dùng đặc biệt là các doanh nghiệp dễ dàng xử lý các nghiệp vụ bán hàng, quản lý doanh thu, dòng tiền, quản lý kho một cách chặt chẽ, khoa học và tiết kiệm thời gian.

Hệ thống quản lý bán hàng từ DAS gồm những chức năng sau:
Quản lý danh sách khách hàng: toàn bộ thông tin khách hàng được phần mềm lưu trữ, giúp người bán dễ dàng nhận ra đó là khách mới hay khách cũ để từ đó có được chương trình bán hàng khuyến mãi hoặc hậu mãi phù hợp.

Danh sách khách hàng

Quản lý các đơn hàng, lệnh sản xuất: Quản lý tình trạng các đơn hàng, lệnh sản xuất trong đơn vị, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ sản xuất và xuất nguyên vật liệu cho sản xuất. Ngoài ra chức năng này còn giúp người quản lý có thể tra cứu tìm kiếm theo thời gian, tình trạng thực hiện khi cần thiết.

Danh sách khách hàng

Chức năng quản lý danh mục sản phẩm trong đơn hàng: Với chức năng này, hệ thống DAS giúp người quản lý có thể kiểm soát được sản phẩm trong đơn hàng đang ở giai đoạn nào của quá trình sản xuất để có phương án kinh doanh phù hợp.

Chức năng báo cáo: Hệ thống không chỉ lưu trữ mà còn có chức năng hỗ trợ xuất báo cáo liên quan đến việc bán hàng như: nhật ký bán hàng, bảng kê bán hàng, doanh số theo đơn hàng, tình trạng đơn hàng, lịch giao hàng… một cách chính xác nhất.

Một hệ thống giúp quản lý bán hàng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Dựa trên những thông tin mà hệ thống lưu trữ, nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình bán hàng của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chương trình khuyến mãi hoặc những giải pháp xử lý sự cố phù hợp.