Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: 2 kỹ sư phần mềm, 2 sinh viên thực tập.

1. Mô tả công việc
Tham gia phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, bao
gồm:

 • Quản lý mua hàng / bán hàng
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý máy móc thiết bị
 • Quản lý kho
 • Quản lý kế toán, tài chính
 • Quản lý công việc, ghi việc
 • Quản lý dự án

2. Yêu cầu

 •  Sinh viên/kỹ sư ngành công nghệ phần mềm hoặc hệ thống thông tin
 •  Có kiến thức về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ C#
 •  Ưu tiên ứng viên biết hệ thống ERP và các công nghệ React Native, Flutter, DevExpress
 •  Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt

3. Quyền lợi:

 •  Được đào tạo về xây dựng hệ thống ERP
 •  Lương hấp dẫn theo năng lực và phụ cấp (cơm trưa, xăng, …)

Ghi chú: Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp từ trường ĐH Bách Khoa, trường ĐH KH Tự Nhiên, ĐH CNTT. Công ty có hợp tác nghiên cứu với Khoa Điện-Điện tử Đại học Bách Khoa nghiên cứu xây dựng hệ thống IoT (Internet of Things) để ứng dụng cho hệ thống quản trị doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được làm việc chung với nhóm nghiên cứu của các thầy trong trường Bách Khoa.

Liên hệ thầy Trương Quang Vinh (tqvinh@hcmut.edu.vn)