Lập kế hoạch sản xuất

Lên kế hoạch sản xuất

Kế hoạch đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của bất cứ ngành nghề nào. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất, một kế hoạch gia công càng quan trọng hơn vì góp phần giúp quy trình sản xuất của doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất.

 Module lên kế hoạch sản xuất của DAS:  

 • Sử dụng công cụ Google OR tool cho bài toán quy hoạch, đảm bảo xếp kế hoạch dựa trên thông tin đầu vào một cách chính xác và khoa học. 
 • Các thông tin đầu vào đa dạng, từ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,… đến nguồn lực máy, lịch hoạt động máy.
 • Sau khi thu thập đủ dữ liệu đầu vào, chức năng lên kế hoạch sẽ sắp xếp thứ tự công việc, tính toán thời gian bắt đầu – kết thúc của từng công đoạn. Kết quả cho ra bảng kế hoạch khớp thông tin đầu vào, đồng thời đảm bảo tận dụng tối đa nguồn lực để hoàn thành tất cả công đoạn trong thời gian ngắn nhất.
 • Dựa trên bảng kế hoạch sản xuất này, người dùng có thể dễ dàng xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc phát sinh, cần phải thực hiện trước. Phần mềm sẽ căn theo ưu tiên để sắp xếp lại kế hoạch và tính toán lại thời gian hoàn toàn tự động. 
 • Từ bảng kế hoạch các phòng ban sẽ nắm được tiến độ sản xuất, quản lý công việc hiệu quả hơn, đưa ra các quyết định sản xuất, tận dụng nguồn lực máy móc. Người công nhân biết được khối lượng công việc của mình. Người quản lý hiện trường biết được danh sách công việc sắp tới, phân công – điều phối – sắp xếp công việc chủ động hơn, hiệu quả hơn.
Giao diện lên lịch hoạt động máy
Giao diện lên kế hoạch 

Những chức năng chính:

 1. Khai báo thông tin năng lực máy, nhân viên vận hành.
 2. Tự động tổng hợp dữ liệu các yếu tố đầu vào về vật tư, dụng cụ, chương trình.
 3. Tự động thiết lập kế hoạch sản xuất:
  1. Tự động tính toán, sắp xếp trình tự gia công hợp lý theo các yếu tố đầu vào
  2. Tính toán chính xác giờ bắt đầu, kết thúc cho từng công đoạn trên từng máy
  3. Tính toán kế hoạch tối ưu và kế hoạch thực tế
  4. Dự toán chi phí lương cho kế hoạch được lập ra
 4. Lập báo cáo, biểu đồ so sánh, tính toán hiệu suất dựa trên hai kế hoạch tối ưu và thực tế.