Giới thiệu

Công ty TNHH Giải Pháp Quản Lý Hệ Thống Duy Anh cung cấp các giải pháp để quản trị doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất một cách hiệu quả với mô hình ERP (Enterprise Resource Planning). Bắt đầu và năm 2017, chúng tôi xây dựng hệ thống quản trị ERP dựa trên nền tảng IoT (Internet of Things – Kết nối internet vạn vật) để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý hoạt động một cách hiệu quả.

Cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quản lý tổ chức và phân bổ nguồn lực luôn gặp vấn đề do bị giới hạn về nguồn lực đầu tư. Vì vậy, việc giảm thiểu chi phí sản xuất, lập kế hoạch kinh doanh tối ưu rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp tồn tại. Để tạo ra một hệ thống quản lý kinh doanh sản xuất hiệu quả, nhà quản lý cần phải ra quyết định nhanh chóng, và chính xác, đáp ứng linh hoạt với nhu cầu của khách hàng và thị trường. Từ đó, chúng tôi tạo ra công cụ quản trị hệ thống một cách hiệu quả giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt tối đa hóa lợi nhuận với chi phí tối thiểu.

Áp dụng công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp Việt Nam

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Công nghiệp 4.0 tạo ra những “nhà máy thông minh” với hệ thống quản trị tập trung gồm nhiều module kết nối với nhau trong không gian internet. Mọi thông tin của doanh nghiệp đều được cập nhật kịp thời và chính xác. Hệ thống quản trị do Duy Anh SMS xây dựng dựa trên nền tảng IoT kết nối tất cả thiết bị để thu thập dữ liệu quản lý của doanh nghiệp, giúp nhà điều hành dễ dàng quản lý mọi lúc mọi nơi.

Hệ thống quản trị ERP

Hệ thống giám sát năng lượng

Hệ thống quản lý kho

Hệ thống quản lý sản xuất